img_5724

Har Sametinget svart på forespørselen om støtte til at den neste globale urfolkskvinnekonferansen arrangeres i Sápmi? SNF stilte dette spørsmålet til Sametinget på møte i Karasjok 30.10.2015.

Sametingets rådsmedlem Henrik Olsen fortalte at rådet ennå ikke har besvart forespørselen. Etter hans syn kan en slik konferanse arrangeres i Sápmi tidligst i 2018.  SNF mener at sametingene snarest må behandle saka og sende svar til FIMI/IIWF, fordi det nå er gått to år siden FIMI/IIWF arrangerte en møtearena for verdens urfolkskvinner og det derfor er på tide at planlegging av den neste kan starte opp.

Sametingene og Samisk Parlamentarisk Råd har i juni 2015 fått spørsmål fra Internasjonalt UrfolkskvinneForum IIWF/FIMI om å vurdere om den neste verdensomspennende urfolkskvinnekonferansen kan arrangeres i Sameland. Siste gang en slik konferanse ble avholdt var i Lima i Peru, Sør Amerika, i oktober 2013, der også SNF var representert.

SNF initierte et møte i New York sist vår slik at IIWF/FIMI og sametingspresidenten i Norge kunne møtes og starte en dialog i saka. Møtet ble avholdt 21. april 2015 og var i forbindelse med UNPFIIs 14. Sesjon (FNs Permanente Forum for Urfolkssaker). Også sametingspresidenten i Finland, Tiina Sanila-Aikio, deltok på UNPFIIs 14. sesjon og fikk snakket om  saka med både SNF og IIWF/FIMI på et side-event i IIWF/FIMIs regi 24.april 2015. Begge presidentene var positive til initiativet.

SNF var i New York med en delegasjon på fem personer og deltok både i forbindelse med samarbeid med IIWF/FIMI og for å delta på møter og andre arrangement på UNPFIIs 14. sesjon.

Bildene viser IIWF/FIMIs to representanter Mariana Lopez og Maria Manuela Sequira,  for Sametinget Aili Keskitalo og Inger Johanne Mudenia og for SNF, styremedlemmene Märgge Uttjek, Gudrun E E Lindi og Risten Lango og styrets varamedlem EllaCarin Blind.  SNFs styremedlem Alexandra Artieva ankom New York dagen etter dette møtet.  SNFs pressebilder.

img_5724img_5728img_5736