foto-1-snf-samarbeid-ovttasbargu-iiwfSNF-Samisk KvinneForum la dette fram for Sametingets finanskomite tirsdag 17.11.15 og argumenterte for å få økt organisasjonstilskudd. I år er tilskuddet til SNF 170 000 kr. SNF har regnet ut at fem styremedlemmer årlig utfører organisasjonsarbeid for i alt 430 000 kr; som altså er ubetalt arbeid av samekvinner i fire land. Organisasjonen SNFs økonomi har hittil ikke gitt muligheter til å lønne en ansatt.

Det behøves økt finansiering, slik at styremedlemmer kan avvikle sitt dobbeltarbeid: I tillegg til sin daglige jobb (som gir inntekt) skal de ikke  behøve å arbeide for organisasjonen i fritid og helg året rundt (gratisarbeid), slik styret nå er nødt til.  Det er neppe andre samiske organisasjoner som i den grad bidrar med internasjonalt samepolitisk gratisarbeid.

SNF er den eneste kvinneorganisasjonen som arbeider i fire land og har styremedlemmer fra fire land. Og kun SNF har kontinuerlig siden 1998 minst en gang pr. år samlet også samekvinner fra Russland for å drøfte saker som gjelder samekvinner. SNF har også etablert et samarbeid med det globale urfolkskvinneforumet IIWF/FIMI, for å bedre urfolkskvinners situasjon generelt. Organisasjonenes felles innsats gir ringvirkninger for urfolkssamfunn verden over. Kvinneorganisasjoner må derfor ha muligheter til å være aktive for å kunne påvirke.

Offentlige organer i nordiske land spør SNF om å delta i arbeidsgrupper og utvalg for at samekvinners stemme blir hørt og et samisk kvinneperspektiv blir synlig. Dette er demokrati. SNF er glad for at vi har oppnådd slik tillit og status både i Oslo og Stockholm.

SNF har forventninger om at også sametingene vil verdsette vårt arbeid som en urfolkskvinneorganisasjon. Vi er en viktig røst, og vi skal ha rett til selv å tale vår egen sak og slik være med og utvikle våre samfunn. SNFs økonomiske situasjon i dag står i veien for dette.

Urfolkskvinneorganisasjoners arbeid verden over kan ha ulik utgangspunkt og ulike vilkår, men vi har en felles oppgave: Å styrke menneskerettigheter og kvinners rettigheter for å oppnå likestilling og likeverd.

SNF-Samisk KvinneForums styre: Gudrun E E Lindi, Märgge Uttjek, Risten Lango, Alexandra Artieva, Neeta Jääskö.

Foto 1: Urfolkskvinneorganisasjoners samarbeid utvikles, her samlet i New York april 2015. SNF har for andre gang fått delta med en student på IIWF/FIMIs lederskole for urfolkskvinner.

foto-1-snf-samarbeid-ovttasbargu-iiwf

foto-2-snf-risten-lango-tiina-sanila-aikioFoto  2: SNFs styremedlem Risten Lango (til h.) og sametingspresidenten i Finland Tiina Sanila-Aikio. IIWF/FIMIs arrangement i april 2015, New York.