smll-fotoI dag skal vi minnes henne og ære henne. Hilsen til Den internasjonale kvinnedagen fra SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum. Alle som ønsker det kan resitere eller publisere dette diktet i dag.


Å minnes henne

Hun som sier nei til krig,

Som fortsetter å kjempe krigene –

På gatene, gårdene, fabrikkene, og i sitt hjem

Som plukker opp bitene etter katastrofer

Den ene etter den andre – naturlige og menneskeskapte

Som dag etter dag bygger og gjenoppbygger gjerder, systemer

Forå unngå katastrofer og styrke sitt forsvar

I sitt samfunn, i sitt liv

Alene, men oftere sammen med andre

Hun uten navn, hennes ansikt i skyggene

Hun er kraften, motet

Og med henne

La oss – hennes søster, hennes mor, hennes allierte, henens kamerat,

hennes elsker, hennes venn –

Fortsette vår kamp

For humane, livgivende, rettferdige og fredelige samfunn.


Original på engelsk.

Skrevet til den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2005, ukjent forfatter.

Til norsk: Petr Popov og Gudrun E E Lindi.

Publisert i tidsskriftet Gába 2005.

Her på SNFs Facebook-side

smll-foto