“Gávavuohta: Rettigheter, ressurser og visjoner – Dokumentasjon av samiske kvinners liv”: Oppstartseminar og utstilling. Miniseminar og utstilling i Lovozero. Møtelokale: Azimut Hotel Murmansk.

Simultantolking.

Med forbehold om endringer i programmet.

Onsdag 8. juni 2016: Ankomst Murmansk Azimut Hotel.

FØRSTE SEMINARDAG: Torsdag 9. Juni kl. 08.45-16.30

Kl. 08.15-08.45:  Registrering.

08.45-09.15:

Velkomstseremoni for samekvinners møte. Ledet av Alla Vasiljeva, Lovozero.

Åpningstale. Alexandra Artieva, Lovozero, styret i SNF. Informasjon om utstillinga.

Del I:  Samiske og urfolkskvinners rettigheter til ressurser, representasjon og innflytelse – lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt, på egne vilkår. 10 min. til spørsmål/ kommentarer etter hver innledning.

09.15-10.30: Speaker 1: «Gávavuohta» («Kvinners egenverd»). Gudrun E Lindi, styret i SNF, Kárášjohka.

Oppstart av SNFs forprosjekt «Gávavuohta»: Dokumentasjonsarbeid om samiske kvinners liv. Arbeide for et nettverk for inspirasjon, kunnskap og formidling.

Fra pioneren Elsa Laula Renberg til dagens aktivister – hvordan oppnå støtte?   Internasjonale erklæringer og konvensjoner som styrker urfolkskvinners rettigheter til ressurser, og til egen kulturarv og historie. Eksempler: Sluttdokumenter fra 1) Urfolks Verdenskonferanse i New York, september 2014, og 2) 60. Sesjon i FNs Kvinnekom-misjon New York, mars 2016 http://www.unwomen.org/en/csw/csw60-2016.

Speaker 2: Om mentorprogrammet ”Niejda-Chicks in Sápmi’, etablert av Sáminuorra, og om etablering av foreningen “Niejda”.  Anna-Maria Fjellström, Kittelfjäll, styret i “Niejda”.

10.30-10.50: Pause. Kaffe og te.

10.50-11.20: Speaker 3:  Hvordan sikre et offentlig tjenestetilbud i samiske bosettingsområder? Kvinne-perspektiv på utfordringer i Sameland.  Neeta Jääskö, Aanaar/Anár/Inari, styret i SNF (video).

11.20-11.50: Speaker 4: Ild og vilje i et menneskes liv – retten til egen kultur og til å representere sitt eget folk. Alexandra Artieva, Lujávri/Lovozero, styret i SNF.

11.50-12.30: Speaker 5: Dekolonisere – Revitalisere. Endelig! Umesamisk ble i 2016 godkjent som et offisielt samisk språk. Sverige har nå fire offisielle samiske språk. Ulla Barruk-Sunna, ordförande för föreningen Álgguogåhtie, Ubmeje/Umeå.

12.30-13.30: Lunch på Azimut Hotel

13.30-14.30:  Speaker 6:  Jämställdhet i urfolksgrupper – varför behövs det? Vilka typer av motstånd finns och hur hanterar vi det? Adriana Aurelius, Gustavsberg  Hon har varit   jämstäldhetsutvecklare i Sametinget i Sverige, i  projektet JiM, Jämställdhet i Myndigheter.

Spørsmål som bør/kan drøftes: Handlingsplaner for likestilling i Sápmi, hvordan? Passer det nordiske majoritetssamfunnets modell? Eller heller bygge strategier og tiltak i planen på: 1) samisk samfunns- og kulturkompetanse og 2) samiske kvinners rettigheter og kunnskap?

14.30-14.45: Pause. Kaffe og te.

14.45-15.45: “Women’s empowerment”. Rundebordsamtale.

Hvordan styrke kvinneorganisasjoners innflytelse ?

Hvordan synliggjøre kvinners samfunnsrolle historisk og i dag?

Hva betyr Tråante 2017-jubileet for samiske kvinner, og hvordan markere jubileet?

Kl. 15.45-16: Oppsummering. Avslutning av seminarets første dag.

16-16.30:  Utdeling av SNFs Utviklingspris 2016.

18-20: Middag. Azimut Hotel.

ANDRE SEMINARDAG: Fredag 10. juni 2016 kl. 09-13

09-09.10: Åpning. Andre dag av samekvinners møte.

Del II: Kulturarv og historie. SNFs forprosjekt: Dokumentasjon av samiske kvinners liv

09.10-09.50: Speaker 7: Arktiske matbiografier. En eldre russisk samisk kvinnes mat, helse og hverdagslivserfaringer  fra Kolahalvøya. Trine Kvitberg, forsker Universitetet i Tromsø / veileder stiftelsen Amathea, Romsa/Tromsø

09.50-10.30: Speaker 8: Våre formødre. Hvorfor er det viktig å samle kunnskap og formidle om samiske kvinners liv? Ellacarin Blind, samisk kvinnenettverk i Ubmeje/Umeå.

10.30-10.50: Pause. Kaffe og te.

10.50-11.30: Beskrivelser av samiske kvinneliv – fra ulike deler av Sápmi.

Speaker 9: Samisk kulturarv i vårt område. Hvordan innsamlings- og formidlingsarbeid er gjennomført og hva er resultatene. Valentina Sovkina, Lujávri/Lovozero, Kuellnegk Nёark Sām Sobbar/Guoládaga Sámi Sobbar/Samisk Råd på Kolahalvøya.

Speaker 10:  “När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag är ännu inte kommit tilbaka. Minnesbilder från samernas skoltid.” Boka er utgitt av Svenska Kyrkan i 2015, med Kaisa Huuva som hovedredaktør. Ellacarin Blind, Ubmeje/Umeå, er bokas medredaktør.

11.30-12.30: Dokumentasjon av samiske kvinners liv. Rundebordsamtale.

Ulike metoder for å dokumentere kvinners arbeid, innsats og verdier, og deres rolle og status i samfunnet. Eksempler i bøker, artikler, filmer, joik og fortellinger.

Praktiske råd om å gjennomføre intervjuer.

Formidling av kvinneduodji, som synliggjør kvinners arv, kunnskap og ferdigheter.

Hva bør vektlegges i forprosjektet “Gávavuohta”?

Avslutning av seminaret.

12.30-13.30 Lunsj. Azimut Hotel

SNFs ÅRSMØTE 2016. Kl. 13.30-17: Vanlige årsmøtesaker.

18-20 Middag. Azimut Hotel

Lørdag 11. juni 2016 kl. 08.30: Avreise til Lujávri/Lovozero.

SNF deltar på Samisk sommerfestival 2016 i Lujávri med eget program:

Miniseminar om kulturrettigheter, og om design og bruk av gákti (samekofta)

Utstilling: Design og bruk av sámegákti – samekofta i ulike deler av Sápmi.

Deltar i øvrig kulturprogram under festivalen.

Søndag 12. juni 2016 kl. 12 (rus. tid): Avreise fra Lovozero til Kirkenes, via Murmansk.

Ankomst til Storskog/Kirkenes senest kl. 18 norsk tid (kl. 20 russisk tid).

Utstillinger:

Duodji-tradisjoner fra russisk side.

Design og bruk av sámegákti – samekofta.

Arr.  SNF avd. russisk side / Stiftelsen for Samisk Kulturarv og Utvikling