inga-rTromsø: Lørdag 03.10.09 kan du høre om og ta del i samekvinners mangesidige kulturarv.
Bl.a. forteller lærer og forfatter Inga Ravna Eira (foto) om samisk religion som en verdifull kilde å øse av. 

SNF-Samisk KvinneForums seminar SAMISKE KVINNER I LITTERATUR OG RELIGION,  kl.10–18  på Rica Grand Nordic Hotel,  er et åpent arrangement på nordsamisk, norsk og russisk (simultantolking). Påmelding anbefales, send en e-post innen torsdag 01.10. til: snf@trollnet.no

Program: Les mer

SNF-Samisk KvinneForum arrangerer seminaret
SAMISKE KVINNER I LITTERATUR OG RELIGION
kl.10–18  på Rica Grand Nordic Hotel, Tromsø
 
Program :

Kl. 10 -10.10: Åpningsrituale

Kl. 10.10-10.30:
Forfatter Rauni Magga  Lukkari: Lex Sápmi og andre stubber/ja eará joccit  – tospråklig kåseribok.  Boklansering, sammen med Anitta Suikkari.

Kl. 10.30-11:
Magister i religionshistorie May-Lisbeth Myrhaug: Kvinner som religiøse ledere

Kl. 11-11.20:
Jordmor Annie Henriksen: Fødselstradisjoner i Sápmi.  Boklansering

Kl. 11.20-12: 
Forfatter Nadezhda  Bolsjakova:  Samiske kvinner på Kolahalvøya

Kl. 12-12.15: Kaffepause

Kl. 12.15-13.00:
Journalist og skribent Anne Wuolab: Skrevet for livet – samiske kvinner tar til ordet: Elsa Laula Renberg og Karin Stenberg.

Kl. 13-14.30: Lunsj

Kl. 14.30-15: 
Forfatter Inga Ravna Eira: Samisk religion er en stor kilde for meg.  Boklansering

Kl. 15-15.30:
Forfatter Rawdna Carita Eira forteller om
– Elle i filmen “Kautokeino-opprøret”, som hun skrev et teaterstykke om (monologen “Elle Muitalus”), og om
– Kvinneskikkelsen på Mari Boines nye CD, som hun har skrevet teksten til.

Kl. 15.30-16: Presentasjon av Samisk forfatterforening: Karen Anne Buljo

Kl. 16-16.15: Pause

Kl. 16.15-17.30:  Hvordan sikre at samiske kvinners historie og kulturarv samles, dokumenteres og offentliggjøres?
SNFs styre forteller om eget initiert prosjekt “Márjá” –Dokumentasjon av samiske kvinners historie.  Innlegg fra andre. 
Samtale og debatt ved seminarinnledere og -deltagere.

Kl. 17.30: Oppsummering og Avslutning