tva-bannerI Norges hovedstad Oslo ble nylig avholdt en konferanse “The Economic Rights of the Girl Child” (Jentebarns økonomiske rettigheter). På verdensbasis er det slik at jenter mellom 15 og 19 år blir utsatt for 50% av alle seksuelle overgrep, 70% av verdens 1.5 mrd. mennesker som lever for under 1 dollar pr dag er kvinner, sør for Sahara i Afrika: 2/3 av unge mellom 15 og 19 år som nylig er smittet med hiv/aids er jenter.

Alt dette er statistisk dokumentert, og vi bør få det fram og snakke om solidaritet og hva hver enkelt kan gjøre. Ikke bare på Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, men nårsomhelst: hjemme, med skoleelever, studenter, kolleger, i foreninger, og ikke minst politikere. Det er utgitt en bok, som man kan få gratis: “Because I am a Girl” (2007). http://www.care.no/

Og på søndag 18. oktober er også du en av bøssebærerne, ikke sant?

Klikk her: http://www.nrk.no/programmer/tv/tv-aksjonen/1.6749594