Møter, seminarer og konferanser som SNF har arrangert

(sida er under utarbeidelse)

2015  SNFs årlige seminar XVII,  Ubmeje/Umeå svensk side

2014  SNFs årlige seminar,  ii dollon.

2013  SNFs årlige seminar XVI, Romsa/Tromsø, på norsk side. SNF 20 år / 15 år som formell organisasjon

2012  SNFs årlige seminar XV, tema “Vold mot kvinner”,  28.-30. september 2012, Anár/Enare, på finsk side.

Internasjonal konferanse “Alkoholisme i Nord: Myter og realiteter”, Murmansk 1.-2.desember 2012. SNFs prosjekt “La oss lære å leve uten alkohol” 2009-12, finansiert av Nordisk ministerråd, Sametinget, Barentssekretariatet m.fl.

2011  SNFs årlige seminar XIV, Biehtárgávpot/St. Petersburg, på russisk side

2010  SNFs årlige seminar XIII, Stockholm, på svensk side

2009  SNFs årlige seminar XII,  Romsa/Tromsø, på norsk side

2008  SNFs årlige seminar XI, tema: Barnekultur, Handlingsplan for samekvinner og Arbeidet for rusfrie urfolkssamfunn. Roavvenjárga/Rovaniemi, på finsk side 31.10.-02.11.2008

2007  SÁMIS –Nordisk likestillingskonferanse Oslo, i samarbeid med Sametinget med flere.

SNFs årlige seminar X, Murmánska/Murmansk, på russisk side

2006  SNFs årlige seminar IX, Jämtland, på svensk side

2005  SNFs årlige seminar VIII, Karasjok, på norsk side

2004: SNFs årlige seminar VII, Karasjok, på norsk side

2003  SNFs årlige seminar VI, Lujávri/Lovozero, på russisk side

2002  SNFs årlige seminar V

2001  SNFs årlige seminar IV

2000  SNFs årlige seminar III

1999  SNFs årlige seminar II

1998  SNFs årlige seminar I. SNFs første formelle årsmøte som organisasjon.

1993  SNF etablert som et nettverk for samekvinner. Karasjok 6.-7. februar 1993.