Abonnement koster 300 nkr.  pr år.
Utgiver: Sámi NissonForum  Org. nr. 979 166 087
Kontakt redaksjonen / Bestill abonnement: gaba@trollnet.no
Gába, Boks 110, N-9735 Kárášjohka

Tel. (+47) 78 46 73 32 / 959 35 626

Gába – Tidsskrift på to språk – samisk og norsk

Gába skriver fra en samisk hverdag.

Gábas språk er nordsamisk og norsk. Vi skriver også på sørsamisk, lulesamisk og svensk. De fleste bidragsytere er kvinner; som skribenter, fotografer, illustratører og redaktører.

Gába har fått svært positiv omtale. Bladet er tatt godt imot både i samiske og ikke-samiske miljøer.

Gába er spesiell, fordi det ikke finnes andre samiskspråklige tidsskrifter som også skriver på norsk. Derfor når vi også et norskspråklig publikum.

Gába når ut også i Sverige og i Finland, fordi bladet er på både samisk og norsk.

Gábas første nummer ble utgitt 8. mars 1996.

Gába er et nordsamisk ord for ‘dyktig og selvstendig kvinne’.

Gába sitt utgangspunkt i stoffvalg er kvinners hverdag.
Hovedmål for utgivelse av tidsskriftet Gába:
• Øke kunnskapen om det samiske samfunnet og synliggjøre mangfoldet
• Formidle og dokumentere samekvinners ressurser og kunnskap og deres rolle i samfunnet
• Formidle på samekvinners egne premisser – på samisk og norsk, skriftlig og visuelt

Delmål:
• Styrke bruk av samisk språk og styrke statusen til samisk språk og kultur
• Motivere samekvinner til å synliggjøre sin kunnskap, sine meninger og sitt uttrykk
• Fokusere på spørsmål som gjelder kjønn i det samiske samfunnet, og på kjønnsroller generelt

Gába er et prosjekt og har ingen fast ansatte. Redaktør og prosjektleder er Gudrun E E Lindi, Karasjok.

Gába finansieres over Sametingets budsjett i Norge med vel 500 000 nkr årlig.