(sida er under utarbeidelse)

Samisk Parlamentarisk Råds likestillingsarbeid og likestillingspris

2. SNFs utviklingspris 2008 går til østsamiske Tiina Sanila-Aikio fra Sevettijärvi

snf-nytt-31

SNFs seminartemaer: Barnekultur, Handlingsplan for samekvinner og Arbeidet for alkoholfrie urfolkssamfunn. Rovaniemi 31.oktober-2.november 2008 snf-nytt-2