SNFs utviklingspris 1999-2015

SNFs pris er et diplom og et symbolsk beløp på 1000 nkr (de første årene kun kr 500).

Den gis som en anerkjennelse til den eller de som SNFs styre mener har gjort en innsats som fremmer likestilling og likeverd i det samiske samfunnet.

Prisen er delt ut 17 ganger, siden 1999.

1999: Marit Smuk Solbakk, Tana, Norge, for sitt iherdige og samfunnsnyttige arbeid i Nettverk i nord mot prostitusjon og vold.
2000: Cecilie Danielsen, Tvervatnet, Mo i Rana, Norge, for sitt arbeid på mange felt som aktiv, ung reindriftskvinne.
2001: Aleksandra Antonova, Lovozero, Russland, som med stort engasjement har kjempet for språkarbeid og samiske rettigheter på Kolahalvøya.
2002: Jens Martin Mienna, Kautokeino, Norge, som var den første mannen som gikk  førskolelærerutdanninga ved Samisk høgskole, Kautokeino, og han har agitert for å få flere gutter i omsorgsyrker.
2003: Anna Anita Hivand, Karasjok, Norge, som har gjort homofile samer synlige og pekt på at de blir stigmatisert og undertrykt i samfunnet.
2004: Elise Valkeapää, Karesuvanto, Sverige, for sitt arbeid for mayakvinnene i Guatemala.  Elise er et forbilde for andre samekvinner i internasjonalt urfolksengasje-ment og gjør en stor innsats i å spre kunnskap om samene i ulike sammenhenger.
2005: Dievddut searvi /Mannsforeninga Dievddut, Guovdageaidnu, Norge: Et forbilde for andre lokalsamfunn i å utfordre menn til å endre holdninger, og ta ansvar og vise støtte for kvinner som utsettes for seksuelle trakasseringer og overgrep.
2006: Sydsamisk kvinnenettverk Aahkoe, Sverige, som kvinner i de fem sydligste samebyene i Sverige etablerte august 2005, for å gjøre allmenheten oppmerksom på rettssakene i Jämtland/Härjedalen om retten til vinterbeite på privat mark, der de viste at samiske rettigheter, næringer og levesett trenger støtte og vern.
2007: Roza Jakovleva, Olenegorsk, Russland, for sin årelange innsats for kildin-samisk opplæring og utvikling av læremidler i språket, og for å ha fått i stand Samisk Barneteaterfestival, med samisk som scenespråk, som avholdes årlig i Olenegorsk.
2008: Tiina Sanila-Aikio, Sevettijärvi/Inari, Finland, fordi hennes karriere er både tradisjonell og nyskapende, og hun representerer en ung og moderne samisk identitet og samtidig et samisk mangfold. Hun er juss-student, musiker og reindriftssame

2009: Laila Somby-Sandvik, Kárášjohka, Norge,for lang fartstid  som samepolitiker og talskvinne for overgrepsutsatte og i tabu-saker, i å fremme samiske barn, unges og kvinners stilling, og som dyktig bærer og formidler av tradisjonell samisk kvinnekultur.

2010: Louise Bäckman, Stockholm,Sverige, er den første samekvinne som har forsket i samisk religion og hun er en dyktig formidler av sin forskning. Hun har også vært engasjert i den samiske kvinnebevegelsen. Louise er en pioner og et forbilde for mange  ved å vise at man kan lykkes, selv om veien er lang fra en barndom i Vapsten sameby til å bli religionsforsker og professor ved Stockholms universitet.

2011: Alla Vasiljeva, Lovozero, Russland, for sitt arbeid for å bevare og utvikle lokale samiske språk- og kulturtradisjoner blant barn og unge i Lovozero. Hun er også leder for sang- og dansegruppa Jelle fra Lovozero.  Alla har gjort en stor innsats for å  revitalisere og synliggjøre samisk kultur på Kolahalvøya.

2012: Ristenrauna Magga, Nunnanen, Finland. Hun har i lang tid arbeidet med å forbedre samenes sosiale kår på finsk side og arbeidet bl.a. mot rusmisbruk. Hun leder organisasjonen SamiSoster, som initierer og gjennomføre samiske helse- og sosialprosjekter.

2013: Arna Meisfjord, Leirfjord i Nordland, Norge  – for å ha utviklet studiet «Vold mot kvinner» og den kompetansebygging ho med dette tilfører samfunnet – som kommer også samiske kvinner og samiske samfunn til gode.

2014: Valentina Sovkina, Lovozero, Russland – hun er en klar stemme blant samer i Russland og kjemper for både hverdagslivets og prinsipielle menneske- og urfolksrettigheter. Hun har vist og viser sin mangesidige kompetanse, sin kløkt og sitt engasjement i eget nærmiljø, i Sápmi og barentsregionalt og helt til globale urfolkskonferansearenaer. (Prisen ble utdelt i 2015, fordi SNF ikke avholdt årlig seminar og årsmøte i 2014.)

2015: Rauna Kuokkanen, bor i Toronto (Canada), er opprinnelig fra Utsjok, Finland. Hun har fokusert på kvinne- og kjønnsdiskriminering i Sápmi i mange sammenhenger og er en samisk ressursperson i urfolkskvinners globale samarbeid.  Hun forsker på samekvinners deltagerrolle og selvbestemmelse i samisk samfunnsutvikling og inkluderer kjønnsrolleperspektivet ikke bare i sitt forskningsarbeid, men også når hun som en kunnskapsrik samfunnsviter kommenterer samepolitiske forhold i media og annen offentlighet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon: snf@trollnet.no